fbpx

Z pasji do wody i tradycji

Rejs Galarem na Zachód Słońca

Wybierz się w urokliwy rejs statkiem po Gdańsku podczas olśniewającego zachodu słońca i odkryj zupełnie nowy sposób zwiedzania. W Gdańsku słońce zachodzi na tle portowych dźwigów (żurawi) będących symbolem miasta. Piękne, pomarańczowe promienie odbijają się w wodzie, tworząc niepowtarzalny klimat. Tego nie da się opisać słowami, to trzeba zobaczyć!

Rejs Galarem na Zachód Słońca

W rejs na zachód słońca zabierze Cię kameralna, przestronna, 12-osoba replika historycznej łodzi typu galar. Dzięki niewielkiej liczbie pasażerów poczujesz się swobodnie i komfortowo. Odkryj Gdańsk z perspektywy wody – z perspektywy, z której widać znacznie więcej, a dzięki naszej łodzi dotrzesz do miejsc niedostępnych dla większych jednostek. Poznaj bogatą historię Gdańska, zabytki i zobacz, jak miasto rozwinęło się na przestrzeni lat.

Podziwiaj Gdańsk z poziomu wody, płynąc na pokładzie repliki polskiego statku rzecznego, który użytkowano przez ponad 400 lat. Statki tego typu były w użyciu głównie w XVIII wieku.

Rozpocznij rejs statkiem Gdańsk z Przystani Galar znajdującej się przy gdańskiej stoczni, która w przeszłości stanowiła miejsce pracy dla prawie 18 tysięcy osób i pozostawała zamknięta dla odwiedzających przez ponad 170 lat. Stocznia powstała po 1945 roku w miejscu dawnych niemieckich stoczni. To stąd wywodzi się NSZZ „Solidarność” – powstały w 1980 roku związek zawodowy, który doprowadził do upadku komunizmu w Polsce.

Zrelaksuj się, odpręż i podziwiaj piękny zachód słońca na tle gdańskich dźwigów portowych będących symbolem Gdańska.

Przepłyń Motławą przez centrum Starego Miasta. Poznaj wiele ciekawych informacji i zobacz największe atrakcje turystyczne w Gdańsku. Tereny po zamku krzyżackim, Długie Pobrzeże z bramami wodnymi prowadzącymi do miasta, słynnego drewnianego Żurawia z XV wieku oraz urokliwe stare kamienice we współczesnym otoczeniu. Kontynuuj rejs i podziwiaj pozostałe zabytki oraz nowe zabudowania Wyspy Ołowianki i Wyspy Spichrzów. Rejs Galarem na Zachód Słońca to również doskonała okazja, by przyjrzeć się specjalistycznym statkom, dźwigom portowym i zobaczyć z bliska nabrzeże Portu Gdańsk.

Zakończ rejs na zachód słońca w Gdańsku w tym samym miejscu, w którym się rozpoczął. Możesz też zapytać kapitana o możliwość zakończenia rejsu nieco bliżej Starego Miasta.

ul. Dokowa 1, 80-863 Gdańsk

Na całym terenie Stoczni Cesarskiej obowiązuje opłata parkingowa w wysokości 3 zł za godzinę lub 12 zł za 24 godziny. Opłaty można dokonać bezpośrednio w parkomacie lub przez aplikację ePARK.

Przed rozpoczęciem rejsu na zachód słońca w Gdańsku otrzymasz:

  • wodę butelkowaną,
  • koc,
  • opowiadacz w j. pol./ang.,
  • kamizelkę ratunkową.

Co zabrać ze sobą?

Ubierz się odpowiednio do pogody. Wycieczka statkiem Gdańsk odbywa się na otwartej łodzi, dzięki czemu możesz podziwiać zachód słońca w pełnej okazałości.

Podczas rejsu możesz spożywać własne jedzenie oraz napoje.

Akceptujemy zwierzęta domowe (bez dodatkowej opłaty). Pamiętaj jednak, że na pokładzie pies musi mieć założony kaganiec. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzę pełną odpowiedzialność ponosi jego właściciel/opiekun.

Dla kogo?

Dla młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami, a także firm oraz grup zorganizowanych.

Ze względu na charakter wycieczki, godziny startu oraz czas trwania, rejs na zachód słońca Gdańsk jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży. Rodziny z dziećmi zapraszamy na dzienne rejsy po Gdańsku.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu: hello@galar.org.

REGULAMIN
I. ZAKRES I PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin opisuje procedurę świadczenia usługi (wykonanie rejsu) przez Galar Gdański będącej marką Fundacji Galar Gdański.
2. Adres siedziby Fundacji Galar Gdański: al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, NIP: 9571101331, REGON: 369372856.
II. ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
Usługi turystyczne świadczone przez Galar Gdański w zakresie rejsów wycieczkowych po Gdańsku wykonywane są z zachowaniem wszystkich wymaganych przepisami norm, zapewniając bezpieczeństwo pasażerom i załodze. Rejsy odbywają się replikami starodawnych, drewnianych łodzi typu Galar.
Zasady obowiązujące osoby znajdujące się na pokładzie łodzi i zasady zwrotu/ zmiany biletów:
1. Osoby indywidualne wchodzą na pokład za okazaniem ważnego biletu.
2. Jednorazowo na łódź może wsiąść nie więcej niż 12 osób.
3. Wejście na łódź powinno odbywać się w sposób spokojny, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i pozostałych pasażerów.
4. Pasażerowie po wejściu na pokład zobowiązani są do podporządkowywania się poleceniom wydawanym przez sternika.
5. Zabrania się wsiadania do łodzi osobom będącym pod znacznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mimo dokonanej rezerwacji i opłacenia biletu. Osobą decydującą o tym kto nie może wsiąść na pokład z uwagi na ww stan jest sternik.
6. W uzasadnionych wypadkach sternik uprawniony jest do niewpuszczenia lub usunięcia z pokładu osób niestosujących się do zasad określonych niniejszym regulaminem bez możliwości zwrotu kosztów biletu.
7. Uczestnicy rejsu poniżej 18 roku życia zobowiązani są do noszenia kamizelek ratunkowych.
8. Dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia muszą znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna.
9. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz innych środków odurzających na pokładzie łodzi.
10. Na pokładzie łodzi dozwolone jest spożywanie alkoholu jedynie za zgodą sternika.
11. Na pokład łodzi dozwolone jest zabranie nieagresywnych, spokojnych zwierząt domowych. W przypadku psów wymagany jest kaganiec. Za ewentualne wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę w pełni odpowiada właściciel lub opiekun zwierzęcia.
12. Zabrania się wrzucania do wody śmieci lub innych przedmiotów.
13. Podczas płynięcia łodzią oraz w czasie mijania się z innymi jednostkami pływającymi, surowo zabrania się: wstawania z miejsca, wychylania się za burtę, chwytania się odbojników burtowych łodzi, zaczepiania mijanej jednostki, zmiany miejsca siedzenia, zamieniania się miejscami z innymi osobami.
14. Podczas przepływania pod mostami i kładkami, surowo zabrania się: wstawania z miejsca siedzenia, wychylania się za burtę, unoszenia rąk do góry, chwytania się mostów, chwytania się odbojników burtowych łodzi, zmiany miejsca siedzenia, zamieniania się miejscami z innymi osobami. W przypadku wysokiego stanu wody, podczas przepływania pod kładkami należy schylić lekko głowę.
15. Na pokład nie zabiera się przedmiotów o znacznych gabarytach mogących utrudnić żeglugę.
16. Za ewentualne szkody wyrządzone przez pasażera Galarowi Gdańskiemu lub osobom trzecim z przyczyn leżących po jego stronie odpowiedzialność ponosi pasażer lub jego opiekun.
17. W przypadku zniszczenia, zagubienia, zostawienia lub kradzieży rzeczy wartościowych podczas rejsu łodzią Galar Gdański nie ponosi odpowiedzialności.
18. Galar Gdański nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez pasażerów nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
19. Łódź jest otwartopokładowa – zaleca się przygotowanie ubioru odpowiednio do pogody.
20. Galar Gdański nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie trwania rejsu z przyczyn od niego nie zależnych, np.: działanie siły wyższej, nagłe załamanie pogody itp.
21. Galar Gdański zastrzega sobie prawo zmiany trasy rejsu oraz ilości i kolejności odwiedzanych miejsc/przystanków wynikających z zaistniałych warunków pogodowych, warunków panujących na torze wodnym oraz ze względu na bezpieczeństwo załogi, pasażerów i łodzi.
22. Galar Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w przypadku silnych opadów deszczu lub innych warunków uniemożliwiających żeglugę. W takim przypadku Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty biletu lub zmiany terminu rejsu.
23. Kupując bilet przez stronę www.galar.org Klient ma prawo zrezygnować z rejsu, zmienić jego termin lub godzinę bez podawania przyczyny i ponoszenia żadnych kosztów do 24h przed godziną rejsu. W celu anulowania lub zmiany rezerwacji konieczny jest kontakt mailowy z Galar Gdański na adres hello@galar.org .
24. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie wykonanej usługi oraz reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: hello@galar.rog.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 7 dni roboczych.
25. Pasażerowie uczestnicząc w rejsie wyrażają bez zastrzeżeń zgodę na warunki określone niniejszym regulaminem.
26. Galar Gdański prowadzi zdalną Obsługę Klienta w zakresie przyjmowania rezerwacji i rozpatrywania reklamacji: e-mail: hello@galar.org.pl, tel. +48 500 609 999.
27. Usługa Rejsów Turystycznych prowadzona jest przy ul. Dokowej 1, 80-863 Gdańsk.
III. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) jest: Galar Gdański, al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716387, REGON: 369372856, NIP: 9571101331.
2. Galar Gdański przetwarza dane osobowe wymagane w formularzu rezerwacyjnym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji umowy i zakupów.
4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy, ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach, w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres e-mail: info@galar.org. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych Klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania wynikłe ze strony pośrednika płatności i rezerwacji.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na sprzedawanych biletach imienia i nazwiska Klienta dla celów weryfikacyjnych podczas wydarzenia oraz wyeliminowania procedury zakupu biletów przez Klientów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem.
3. Każda próba zakupu biletów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem jest wykroczeniem (Art. 133 Kodeksu wykroczeń) i zostanie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Bilety będące przedmiotem ofert odsprzedaży z zyskiem mogą zostać unieważnione. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi zwrotu środków za bilety zakupione w celu dalszej sprzedaży z zyskiem.
4. Galar Gdański zastrzega sobie prawo do rejestrowania wydarzenia i utrwalania wizerunku Klientów przy użyciu urządzeń cyfrowych w celu rejestracji przebiegu rejsów. Kupując bilet, Klient automatycznie wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku.
5. Kwestie nie ujęte w regulaminie zaleca się rozwiązywać polubownie. Wszelkie nierozwiązane spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Fundacji Galar Gdański.
Regulamin obowiązuje od dn. 01 maja 2021 roku.

Gdańsk – rejsy statkiem, które robią wrażenie

Rejsy Gdańsk to wyjątkowa atrakcja dla wszystkich, którzy chcą odpocząć od zatłoczonych ulic i poznać najpiękniejsze miejsca w Gdańsku z zupełnie nowej perspektywy. Podczas wycieczki galarem usłyszysz wiele interesujących historii i będziesz mieć okazję porozmawiać ze sternikami. To wspaniała okazja, by dowiedzieć się czegoś nowego o Gdańsku, jednocześnie podziwiając imponujące żurawie na tle zachodzącego słońca.

Chcesz wybrać się w rejs statkiem po Gdańsku razem z dziećmi? Poznaj resztę naszej oferty: Rejs Galarem po Gdańsku oraz zwiedzanie Stoczni Gdańskiej. Zarezerwuj termin i zrób swoim bliskim wyjątkową niespodziankę – wycieczka repliką historycznej łodzi na pewno zrobi na nich wrażenie!

Beata
Poland
Czytaj więcej
Trasa była naprawdę interesująca i daje inne spojrzenie na Gdańsk. Zaczynasz w stoczniach przemysłowych, zanim dotrzesz do starego miasta pod niskimi mostami i wąskimi drogami wodnymi. Gospodarz był niesamowicie kompetentny i bardzo przyjazny facet. Oprócz informowania nas o całej historii tego pięknego miasta również się śmiał i mówił nam o życiu w ogóle. Mieliśmy szczęście, że udało nam się to zrobić tak, że byliśmy jedynymi klientami na łodzi, więc była to w zasadzie prywatna wycieczka. Polecam ułożenie dodatkowej ceny, aby zagwarantować prywatną wycieczkę, była doskonała.
Natalia
Poland
Czytaj więcej
Bardzo fajny rejs, piękne widoki. Mimo, że mieszkam od urodzenia w Gdańsku, to dowiedziałam się wielu ciekawostek. Miły Pan przewodnik 🙂
Paulina
Poland
Czytaj więcej
Bardzo sympatyczny właściciel, opowiada z pasja i czuć, że robi to z serca dzięki czemu podróż jest w miłej i przyjemnej atmosferze, a w dodatku rejs prywatny
Tomasz
Poland
Czytaj więcej
Przepiękna wycieczka. Bajkowe wręcz widoki.
Poprzedni
Następny

Kalendarz wszystkich rejsów

Udostępnij stronę

Zobacz pozostałe rejsy

Galarem po Gdańsku
Galarem po Stoczni
Nocny Rejs po Stoczni
wynajem Łodzi

FUNDACJA GALAR GDAŃSKI jest organizacją pozarządową założoną w styczniu 2018 r. jako sposób na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pomysł na promocję miasta Gdańska (jego historii i kultury). W Fundacji znajdują zatrudnienie osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotne.

Fundacja tworzona jest przez osoby pełne zapału i planów rozwojowych na przyszłość. W roku 2018 udało się fundacji wdrożyć usługę w postaci rejsów historycznymi łodziami (galarami) wokół dwóch wysp: Wyspy Spichrzów i Ołowianki.

W planach jest między innymi przywrócenie mieszkańcom pieszo-rowerowej przeprawy promowej jako połączenia pomiędzy dzielnicą Nowy Port a Twierdzą Wisłoujście.

Historyczne polskie łodzie, a do nich zalicza się również galar, są dziedzictwem kulturowym Polski, które należy pielęgnować. Dlatego, jako
wyraz dbałości o dorobek materialny i duchowy pokoleń, promem służącym przeprawie będzie galar, ale już w większym większym
rozmiar.
W ramach rozwoju Fundacji będziemy chcieli organizować staże zawodowe dla osób z wykluczenia społecznego oraz wychodzącej
z domów dziecka. Podczas projektowania zajęć podopieczni kształcić się będą w znajomości rzemiosł stoczniowego oraz szkutniczego.
W dalszej perspektywie myślimy o stworzeniu żywego muzeum szkutnictwa, w którym na oczach zwiedzających budowane będą repliki historycznych
łódzkie.
W ramach prowadzącej działalności błonowej szereg przedsięwzięcia społeczne, w tym: rejsy edukacyjne galarami dla
dzieci i młodzieży, plenery artystyczne dla uzdolnionej młodzieży, sprzątanie rzek i terenów zielonych czy też pikniki rodzinne.
Łódź, którą masz, płynąć, jest repliką starodawnych Łódź typu galar (sterowana w XVIII wieku), Przyciągające uwagę na wodę Motławy w nieco odmiennych warunkach. Galar jest typem dawnego polskiego statku rzecznego używanego do jednorazowego
transportu towarów (m.in. soli, wapna, cynku, mydła, zboża) w dół rzeki. Do Gdańska spływano z górnej Wisły oraz Sanu.
Ówczesne galary osiągały rozmiary 18 m długości i 8 m szerokości. Potrafiły udźwignąć 25 ton towarów.

Skip to content