fbpx
Z pasji do wody i tradycji

Historia

Fundacja Galar założona 30 stycznia 2018 r.  w myśl aktywizacji zawodowej osób z wykluczenia społecznego (w tym osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych a także dzieci z domów dziecka) oraz w myśl pielęgnacji polskiej kultury, dziedzictwa narodowego i promocji Miasta Gdańska. 
Głównym symbolem Fundacji, o który oparta jest jej podstawowa działalność, jest Galar – starodawna, drewniana, wiślana łódź, która głównie w XVII i XVIII wieku wpływała na wody Motławy z wszelkimi dobrami typu: węgiel, sól z Bochni, mydło, wapno, zboże i innymi niezbędnymi towarami.  

W sierpniu 2018 r. Fundacja Galar rozpoczęła świadczenie usługi rejsów „Galarem po Gdańsku”.

Misja

Jesteśmy mieszkańcami Trójmiasta, którzy chcą rozwijać turystykę i promować swój region, edukować i aktywizować mieszkańców głównie w oparciu o rejsy galarami oraz tworzyć przestrzeń do podejmowania zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W swoich działaniach kierujemy się otwartością, partnerską współpracą, kreatywnością oraz solidarnością społeczną.”

Działalność statutowa

Uruchomienie cykli staży zawodowych pn. „Suchą stopą w dorosłość” dla dzieci z domów dziecka, sprzątanie rzek i terenów zielonych z udostępnieniem galarów; rejsy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin; rejsy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; udostępnienie łodzi dla uzdolnionej młodzieży z Akademii Sztuk Pięknych.

Skip to content