fbpx
Z pasji do wody i tradycji
Targ Rybny, Długie Pobrzeże, Zwiedzanie Gdańska, Galar Gdański
Targ Rybny - Rybackie Pobrzeże 1893

Targ Rybny

Targ Rybny – Miejsce, w którym od XIV wieku handlowano świeżymi rybami. Tutaj swoje początki miał też Jarmark św. Dominika. Już w XV wieku targ otaczały zabudowania należące do oliwskich cystersów, jednak nie ostały się one długo, ponieważ mieszczanie gdańscy, przygotowujący
się do zajęcia zamku krzyżackiego, zniszczyli je lub
rozebrali. Z czasem powstawały tu nowe budynki – najwidoczniej dla kupieckiego Gdańska teren, na którym odbywał się transakcje handlowe, był zbyt cenny, by miał być niezabudowany. W kierunku Zamczyska, czyli miejsca po dawnym zamku krzyżackim, powstał w 1645 roku tzw. Tylny Targ, a po zabudowaniu nabrzeża Motławy powstał Most Rybacki, czyli dzisiejsze Rybackie Pobrzeże. Do Targu Rybnego przylegała Baszta Łabędź (zwana też Basztą Rybacką) – na starych fotografiach widać, jak jest wkomponowana w niższe od niej kamienice i dobudówki.
Miejsce Targu Rybnego wyznacza granicę Głównego Miasta i Starego Miasta. Główne Miasto to ta część Gdańska, którą dzisiaj uznajemy za najbardziej reprezentacyjną. Patrząc wzdłuż Motławy – na południe od Targu Rybnego. Historycznie starsza część Gdańska, czyli Stare Miasto, znajdująca się na północ od Targu Rybnego, utraciła pierwszoplanowe znaczenie dla rozwijającego się miasta na rzecz Głównego Miasta w wyniku rzezi Gdańska w roku 1308, kiedy na 20 lat życie miasta zamarło. Stare Miasto rozwijało się jednak później niejako obok prężnego Głównego Miasta na nieco odmiennych prawach. Ostatecznie zrujnowane w czasie II wojny światowej nie odzyskało swojego historycznego wyglądu.

Targ Rybny, Rybackie Pobrzeże
Targ Rybny 1895
Targ Rybny, Rybackie Pobrzeże, Motława, Galar Gdański
Targ Rybny i Motława 1903
KALENDARZ REJSÓW TURYSTYCZNYCH SEZON 2022
Rejsy Turystyczne
Poznaj historię Gdańska podczas naszych rejsów
Galarem po Gdańsku
Galarem po Stoczni
Rejs na Zachód Słońca
Nocny Rejs po Stoczni
wynajem Łodzi
Skip to content