fbpx
Z pasji do wody i tradycji
dofinansowanie

Projekt IMPULS Odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

dofinansowanie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

FUNDACJA GALAR GDAŃSKI

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wzmocnienie potencjału przystani: wdrożenie rozwiązań cyfrowych, proekologicznych i wyposażenie punktu gastronomicznego”

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań polegających na cyfryzacji procesów (biletomat, inteligentne tłumacze, monitoring), proekologicznych (instalacja paneli fotowoltaicznych, segregacja śmieci, odzysk wody) oraz dywersyfikacja prowadzonej działalności (otwarcie kawiarni Yard.Cafe i wynajem palenisk ogniskowych).

 

W wyniku realizacji projektu uruchomiona zostanie kawiarnia Yard Cafe na Przystani Galar Gdański, dając naszym Gościom miejsce do spędzenia czasu zarówno przed, jak i po rejsie galarem. Zakupiony zostanie biletomat, w którym będzie możliwość zakupu biletów na rejs po Gdańsku. Zakupione zostaną także inteligentne tłumacze w czasie rzeczywistym, pozwalające naszym zagranicznym Gościom na swobodną komunikację.

Ponadto cały teren przystani zostanie objęty monitoringiem wizyjnym dając nam oraz naszym Gościom poczucie bezpieczeństwa.

Na Przystani Galar Gdański wdrożone zostaną również aspekty ekologiczne – pojawią się śmietniki do segregacji odpadów, wykonana zostanie instalacja do odzysku wody deszczowej, a także zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne z magazynem zielonej energii.

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 239 679,45 PLN

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 153 394,85 PLN

 

Skip to content